Islamskie znaki czasu

Muzułmanie mają różne oblicza. Nieco wyżej pisaliśmy o radykałach, którzy bezrefleksyjnie w imię fanatyzmu zniszczyli wspaniałe posągi Buddy w Afganistanie.

Lista tego typu działań jest dłuższa, jednak nie da się ukryć, że narody islamu mają też na swoim koncie wybitne osiągnięcia. Niewielu wie, że muzułmanom zawdzięczamy między innymi zachowanie dla potomnych dzieł europejskich myślicieli, które ocalono przed zniszczeniem przez inkwizycję.

Trzeba również oddać im, że mają niemały dorobek w dziedzinie techniki i architektury, co można podziwiać w czasie wizyt w krajach arabskich i nie tylko. Niektóre meczety są wspaniałymi budowlami o światowym znaczeniu kulturowym i wielkich walorach turystycznych.

Dostrzeżemy tu łatwo analogię pomiędzy realiami islamu i chrześcijaństwa, ponieważ w Europie też mamy świątynie, które wyglądają imponująco i robią wielkie wrażenie na wszystkich, którzy je odwiedzą. W krajach muzułmańskich godne uwagi jest wzornictwo – nie tylko arabskie.

Tradycja perska, którą reprezentuje współcześnie Iran, również ma na swoim koncie fantastyczny dorobek kulturalny.