Czynne zabezpieczenia niezbędne w obiektach użyteczności publicznej

Nie ulega wątpliwości, że w każdym z budynków użyteczności publicznej musi znajdować się odpowiedni sprzęt, który pozwoli na zabezpieczenie obiektu przed wystąpieniem pożaru.

Do tego celu zdecydowanie przydatne będą tak zwane zabezpieczenia czynne, które obejmują kilka niezbędnych urządzeń.

Działanie ich pozwala na szybkie zasygnalizowanie wykrycia zagrożenia pożarowego, ale także rozpoczęcie pierwszego gaszenia.

Jest to możliwe dzięki tak zwanym urządzeniom SAP, które mają właśnie za zadanie zasygnalizować pożar.

Pod sufitem powinny zostać zamontowane zraszacze, które stanowią stały element gaszący, uruchamiany automatycznie.

Do ugaszenia niezbędne są również hydranty, a także przydatne okazują się być oddymiacze.

Warto pamiętać również o izolacje ppoż oraz o zainstalowaniu oświetlenia awaryjnego, które powinno znajdować się wzdłuż drogi ewakuacyjnej wraz z naklejoną strzałką kierunkową, co okazuje się być bardzo pomocne dla uczestników pożaru.