Irydologia

michalowianka.com.pl

Jest formą medycyny alternatywnej bazującą na kompleksowej ocenie stanu zdrowia człowieka na podstawie jego tęczówki oka. Jej zwolennicy dokumentują wysoką trafność diagnoz, bo twierdzą, że aż 80% jest poprawna i się sprawdza.

W badaniach klinicznych natomiast wykazano całkowity brak trafności stawianych diagnoz, a w medycznej literaturze naukowej irydologia określana jest wręcz jako bezwartościowa. Do przeprowadzania badania specjalista irydolog stosuje lampę szczelinową.

Zaobserwowane zmiany porównuje z tak zwanymi mapami irydologicznymi. Mapy te to schematy prezentuje pola projekcji.

Jest to podział powierzchni tęczówki na pola projekcji poszczególnych układów i narządów wewnętrznych. Każdej części ciała odpowiada konkretnie określone miejsce na powierzchni tęczówki oka, na podstawie których dokonuje się analizy i stawia diagnozę.

W dzisiejszych czasach nie ma wielu specjalistów zajmujących się tą formą medycyny niekonwencjonalnej. Pomimo rozwoju tej nauki nie jest ona uznawana przez naukowców przez wiarygodną formę diagnostyki.