Istota rygorystycznych przepisów, a wdrażanie ich w życie

Nie ulega wątpliwości, że obiekty użyteczności publicznej posiadają skomplikowany charakter, z tego względu wdrażane zmiany, przestrzeganie przepisów budowlanych, które zawierają bardziej rygorystyczne wymogi jest tutaj uzasadnione.

Nie ma powodu zastanawiać się, czy faktycznie niezbędne jest zachowanie, aż tylu punktów z rozporządzenia we wszystkich typach budynków.

Jednak biorąc pod uwagę dużą skalę konsekwencji z ominięcia danego przepisu, sprawa wydaje się być zrozumiała.

Drugą zasadniczą kwestią w tym przypadku, jest jednak zwrócenie wagi na stan faktyczny budynków publicznych.

O ile nowoczesne i współcześnie budowane obiekty chociażby handlowe, powinny stanowić bezpieczną konstrukcje, do której użyto odpornych materiałów, to jednak w przypadku starszych obiektów, takich jak budynki administracji publicznej, chociażby instalacje pozostawiają wiele do życzenia.

Dlatego też wdrażanie w życie i przestrzeganie zapisu o rutynowych kontrolach powinno ulec małemu zabiegowi zdecydowanej poprawy.