Prawo budowlane, a projekt budynku o przeznaczeniu publicznym

Każdy budynek zanim zostanie oddany do użytku musi zostać zaprojektowany, a następnie wybudowany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Zasada ta obejmuje w szczególności wszystkie obiekty użyteczności publicznej, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy związane z zastosowaniem bezpiecznej konstrukcji, ochrony pożarowej, ale także samego użytkowania.

W skład tych istotnych przepisów wchodzą także przepisy określające zapewnienie warunków higienicznych oraz zdrowotnych.

Równie ważną kwestią na tym etapie jest uwzględnienie ochrony środowiska, natężenie hałasu oraz ewentualnych emitowanych drgań.

Ze względu na przeznaczenie budynków użyteczności publicznej do stworzenia miejsca pracy dla wielu osób, powinny one również uwzględniać wszystkie przepisy bezpieczeństwa i higieny w pracy.

Wymagania techniczne obejmują również w tym przypadku umożliwienie użytkowania budynków publicznych przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności.