Obiekty oświaty i nauki

Kolejną bardzo istotną grupą obiektów użyteczności publicznej są wszystkie budynki związane z oświatą oraz nauką.

Jak wiadomo program nauczania obejmuje dzieci od trzech lat, do co najmniej dwudziestu czterech po zakończeniu studiów.

Jednak może on się znacznie wydłużać ze względu na kontynuacje nauczania na innych kierunkach, chociażby doktoranckich.

Jednak nie o samą naukę tutaj chodzi, bowiem budynki przeznaczone do tego celu podlegają bardzo rygorystycznym przepisom zachowania bezpieczeństwa w trakcie jego użytkowania.

Wynika to z faktu, że jednocześnie przebywa w budynku bardzo dużo osób.

Niemniej jednak korzystają oni ze szkoły w określonym przedziale czasowym, zatem zagrożenie spada w godzinach po południowych.

Warto podkreślić, że zasady bezpieczeństwa w trakcie zagrożenia i ewakuacji są wpajane uczniom podczas próbnych alarmów pożarowych, dzięki temu, można uznać, że tego typu obiekty stanowią najlepiej przygotowaną grupę w obliczu zagrożenia.

Z drugiej zaś strony duża liczba osób podlegająca jednorazowej ewakuacji stanowi duże zagrożenie.