Obiekty użyteczności publicznej i ich lokalizacja

Podsumowując warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestie, jaką jest wyważenie proporcji w tym, co piękne, a doskonałe. Niestety te wszystkie wspaniałe budowle, drapacze chmur, czy duże powierzchniowo budynki nadal pozostają pod stałym nadzorem wszystkich służb specjalizujących się w zachowaniu bezpieczeństwa.

Również pod względem umiejscowienia danego budynku oraz emitowania hałasu oraz drgań, które wynikają ze specyfiki działalności danego obiektu. Zatem trudno by było wyobrazić sobie wybudowanie nowoczesnej zewnętrznej hali koncertowej, czy lotniska w samym centrum miasta.

Bowiem przepisy użyteczności budynków publicznych bardzo dokładnie określają miejsce ich lokalizacji. Jednak jest w tym jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, jaką jest bezpośredni dostęp wszystkich budynków dla ich użytkowników.

Chodzi tutaj przede wszystkim o takie usytuowanie obiektów, aby dostęp do nich nie był utrudniony. W związku z powyższym nie dziwi fakt, że w centrum znajdziemy wszelkie urzędy, banki, czy sądy.